Мечтите на Женския пазар Dreams of the Women's Market
Мечти Dreams
Започва реконструкцията на Женския пазар. Търговците там живеят и работят от години в очакване и несигурност. Новият архитектурен проект е направен без допитване до тях. Този филм за пръв път дава възможност на безимените търговци да споделят своята мечта за Женския пазар. A dramatic redevelopment begins at the Women’s Market. The traders there have lived for years expecting this in uncertainty. The redevelopment projects was planned without their say. This film gives opportunity to the anonymous traders to share their dream for the Women’s Market.
Facebook страница page
С подкрепата на: Supported by: