Пазар за ухото Market for the Ear
Звуци Sounds
Женският пазар се създава от хората там. В обвивката на Ж.п. звукът на града се променя. Двигателите отстъпват на разговорите, забързаните стъпки – на провикванията от сергиите, шумовете от строежи – на шепота на цигарите. Звукът предава най-цялостно човешката същност на пазара, която ще запазим чрез тези инсталации. The Women’s Market is made by the people. Sound represents most fully the human nature of the market. The sound of the city changes in its environs. The roar of engines, the din of construction, the hurry of stressed citizens give in to conversations, calls of vendors and the whisper of cigarette-sellers.
Facebook страница page
С подкрепата на: Supported by: