Изложбата "Невидимият Ж.п." е замразена тъй като не успяхме да спечелим средства, а енергията ни да работим на мускули засега е изчерпана. Всички материали от документацията се пазят, ще пишем когато се появят изгледи за развитие!
Дотогава следете друг един проект - страницата на Ж.п. във Фейсбук, която се обновява ежеседмично със случки и разкази от пазара.

The "Unseen Women's Market" exhibition is on hold because we didn't succeed in obtaining funding, and by now our energy to trudge on at our own expenses has ran out. All documentation materials are being kept, we will write when some opportunity to continue comes up!
Till that moment comes, we advise you to follow another project: the Women's Market page in Facebook. It is updated frequently with stories and occurences from the market.

Минали събития: Past events:

Публикувано на 25.XІ.2015.
(десен бутон за връзка към този пост)
Posted on 25.11.2015.
(right-click for a link to this post)
Нов артефакт в колекцията, и участие A new collection item and invited appearance
14 ноември 2015 г.
14 November 2015

Благодарение на подкрепата на катедра "Етнология" на Пловдивски университет разпечатахме и добавихме към готовата изложбена колекция три от фотографиите по проекта "Парче"! Имахме възможност и да представим инициативата и възможностите на активистки ангажираната антропология пред техните студенти и преподаватели. Фотографиите показват уникалните панорами на редиците от фасади на стария пазар.

Thanks to support from the Dept of Ethnology in the University of Plovdiv we could add to our collection of produced items three photographs from the Pieces project! We could also present the initiative to their students and professors, and present the potential of activist engaged anthropology. The photographs show our unique panoramas of the lined up facades of the old market's pavillions.

Снимки:

Pictures:

Публикувано на 22.ІV.2015.
(десен бутон за връзка към този пост)
Posted on 22.04.2015.
(right-click for a link to this post)
На конференция "Нови консумативни практики на 21-ви век" On a conference "New consumer practices of 21st century"
25 април 2015 г.
25 April 2015

Никола Венков ще разкаже за проекта, и ще представим част от изложбата от снимките по-долу. Събитието е част от конференция по антропология на НБУ, "Нови консумативни практики на 21-ви век". На английски език!

В събота от 12 ч., Американския ъгъл на Столична библиотека, пл. Славейков №4А.

Никола ще разкаже и за промените на пазара и проектите за неговата реновация от 80-те до днес, в петък от 14 ч. на същото място.

Nikola will give a talk on the project, and we will display part of the exhibits in the pics below. The event is part of anthropology conference of New Bulgarian University, "New consumer practices of 21st century". In English!

Saturday from 12h in the American Corner of Sofia City Library, Slaveikov sq. 4A.

Nikola will speak about the history of the market and the plans for its redevelopment since the 1980s till today. In Friday, 14h, the same venue.

Снимки на участието:

Pictures from the event:

Публикувано на 5.ІV.2015.
(десен бутон за връзка към този пост)
Posted on 5.04.2015.
(right-click for a link to this post)
Участие в Mapping Mobilities Sofia Presented at Mapping Mobilities Sofia
1 - 4 април 2015 г.
1 - 4 April 2015.

Имахме покана за участие в международния уъркшоп Mapping Mobilities Sofia,организиран по проекта Stop and Go. Nodes of Transformation and Transition на Виенската академия на изкуствата. Показахме импровизирана "миниизложба" с по нещо от почти всичките проекти. Също така, Никола направи презентация за концепцията и нелекия път на Нев. Ж.п., пред публика от изследователи, артисти, куратори и архитекти. Да видим дали нещо ще излезе от това!

We were invited to present our work at the international workshop Mapping Mobilities Sofia, part of the project Stop and Go. Nodes of Transformation and Transition of Academy of Fine Arts Vienna. We managed to present an object or two from almost all the projects, building a multimedia mini-exhibition. Nikola also gave a talk on the concept and the difficult course of the initiative to an audience of social scientists, artists, curators and architects. Let's see if something comes out of it!

Публикувано на 20.ІХ.2013.
(десен бутон за връзка към този пост)
Posted on 20.09.2013.
(right-click for a link to this post)
Софиянци на пазар People of Sofia Go to the Market
Неделя, 22-ри септември
Sunday, the 22nd of September

В неделя проектът Карти ще участва в Деня на мобилността на София! Ще покажем три карти, една от които интерактивна. Елате да видите какво правим на пазара, какви хора го посещават, колко регулярно и какъв транспорт използват - в красиви географски визуализации!

В градинката пред Кристал, от 11 до 17 ч.
По покана на Велоеволюция.

Our Maps project will participate in Sofia's Day of Mobility this Sunday. Come by the Kristal garden between 11 and 17h to see an exhibition of three maps of the Women's Market, one of them interactive!

By invitation from Veloevolution

Неделя, снимки от събитието:

Sunday, pictures from the event:

Публикувано на 6.V.2013.
(десен бутон за връзка към този пост)
Posted on 9.05.2013.
(right-click for a link to this post)
Писмо до Женския пазар Vol.2 A letter to the Women's Market Vol.2
Събота, 11-ти май
Saturday, 11th of May

След празниците пазарът все още си е тук, без една тоалетна. Очаква ви все още и пощенската кутия на Женски пазар, на ъгъла на ул. Цар Симеон, между стоките за левче и противопожарната схема. Приканваме ви да споделите истории, рисунки, песни, снимки или да изразите както желаете своето усещане и мнение за пазара, в последните му дни такъв, какъвто го помним.

Среща: стълбите пред Централна баня, 11 ч.
За да се видим и да пуснем заедно своите писма!

After the holidays the market is still here! The mailbox is still expecting you on the corner of Tzar Simeon Str. in between the goods of the shop for a pound and the fire escape plan. We’re inviting you to share stories, drawings, songs, and pictures or to express your feelings for the market in its last days as we remember it.

Meeting point: the stairs of the Central Bath, 11 o’clock. For a meet up and to mail together our letters!

Публикувано на 20.ІV.2013.
(десен бутон за връзка към този пост)
Posted on 20.04.2013.
(right-click for a link to this post)
Писмо до Женския пазар A letter to the Women's Market
Събота, 27-ми април
Saturday, 27th of April

В сърцето на Женския пазар, покрай зеленчуците по пет за левче, арабските стоки, хорската глъч, непрестанното движение на хора и стоки, на ъгъла на ул. Цар Симеон и пазара, стои закачена специално за вас пощенската кутия на пазара.

Нека се срещнем в събота, пазарен ден, и отидем заедно до там да пуснем своя споделен миг с пазара. Донесете своите истории, мечти, спомени и обещания - на лист хартия. Подходящо време и да накупите марули, лук, шест за левче вече, и да усетите пазара за последен път в този му вид.

Събота, стълбите на Централна баня, 11ч. Ще ви очакваме!

In the heart of the Women’s market, near the five-per-Lev vegetables, the Arab goods, the crowds noise, the constant flow of people and goods, on the corner of Tzar Simeon Str., sits the market’s post box, put there for YOU.

Lets meet on Saturday, market day, and go there together to mail our moments shared with the market. Bring your stories, dreams, memories and promises on a piece of paper. A perfect occasion to buy some salad, onions, by now six for a Lev, and feel the market for the last time in its current state.

Saturday, on the stairs of the Central Bath, 11 o’clock, we’ll be expecting you!

Facebook страница page
С подкрепата на: Supported by: