Публикувано на 8.Х.2013.
(десен бутон за връзка към този пост)
Posted on 8.10.2013.
(right-click for Link to this post)
Спонтанен дебат | за Женския пазар Debate for the Women's Market future

Кратък филм.
Автор: д-р Лилия Сазонова, Институт за изследване на обществата и знанието към БАН.

Short film.
Author: Dr. Liliya Sazonova, Institute for the Study of Societies and Knowledge at BAS.

Присъствието на Лили и Милен с камера на пазара провокира този спонтанен дебат за неговото бъдеще! Нашите сътрудници умело го запечатаха и можем да подкрепим с този малък бисер инициативата на "Група Град" да направят радикално отворен дебат за плановете на общината на самия пазар!

Lily and Milen's presence at the market with a film camera provoked a spontanous debate on its future! With this small gem we would like to show our support for the initiative of Grupa Grad, a group of activist-architects that are organising a radically open debate on the municipal plans for redevelopment of the market - right there, in the midst of the busy space.

Лили прави документален филм за общуването на пазара.

Lily is authoring a documentary on the social interactions that go along with shopping at the Women's Market.

Facebook страница page
С подкрепата на: Supported by: