Искате да се включите, имате въпроси, искате да споделите за пазара, искате да ни подкрепите, имате идеи подходящи за нашата инициатива?

You would like to get involved, you have questions, you want to share your story about the market, you'd like to give us support or have ideas for the initiative?

Потърсете ни на: Contact us at:

Поща:
jenskipazar при gmail.com

Фейсбук-страница:
Невидимият Женски пазар

Ютуб канал:
Невидимият Ж. п.

И други скоро!

Email:
jenskipazar on gmail.com

Facebook page:
Невидимият Женски пазар

Youtube channel:
Невидимият Ж. п.

More soon!

Facebook страница page
С подкрепата на: Supported by: