Пазарът

Market

Районът на Женския пазар е уникално за София градско пространство, което събира заедно невероятно многообразие от култури и социални слоеве. Тук се осъществява срещата между хора с различен произход, социален статус или националност. Пресечна точка е на „ориенталската”, „българската” и „европейската” култура. Това е най-харесваният и най-мразеният район в града. До няколко месеца предстои завършването на градоустройствен проект за реконструкция на пазара, чиято цел е да промени неговата функция като я преместви към по-висок клас потребление. Очаква се по този начин да изтласка немалко от днешните обитатели и посетители и да повлияе върху местната мозайка от социални и икономически отношения.

The Women’s Market (a historical appellation) is a lively food and wares street market in the central city and one of the landmarks of Sofia of a century-long existence. It is the single most diverse area in the Bulgarian city, where people of different ethnicities, nationalities, social backgrounds and lifestyles can meet. It is the area that evokes the strongest feelings, positive or negative, in the citizens of Sofia. To resolve these conflicts the municipality has scheduled the market for drastic transformation that aims to convert it to a high street shopping area and to start off a process of gentrification and displacement of poorer inhabitants.

Инициативата

Initiative

Това ни провокира да започнем изследване и документиране на това пространство със средства на изкуствата и на социалните науки. През април 2013 организирахме серия от четири обучения-работилници, в които запознахме 15 подбрани с конкурс младежи отблизо с Женския пазар и методите за артистична работа в общност. В края на процеса те формулираха 8 творчески проекта в различни медии. В момента подготвяме тяхното показване през зимата на 2014 г. като инсталации в арт-пространство недалеч от пазара, както и за дигитализация като онлайн архив на пазара. Събитието трябва да покаже района по начин, съвсем различен от това, което получаваме от медиите и гледната точка на властите (и арх. Диков, в частност).

This provoked Nikola to initiate artistic exploration and documentation of the area. In April 2013 he organised a workshop for 15 volunteer participants of different professional backgrounds and introduced them to issues at the market and to methods and ethics for working in local communities. They had the opportunity to delve into exploration and fieldwork on their own and to come up with their own topics of interest. The outcome are 8 creative projects in different media. Currently, we are preparing them for exhibiting as installations in a space near the market in the winter of 2014 and for digitalisation on online archive for the market. The event should highlight the area in a way very different from what we receive from the media and the official authorities narrative.

Целите

Aims

Основна цел на инициативата е да породи дебат за ценността и за бъдещето на подобен род градски пространства в България.
Да даде глас на различните общности за които пазарът е особено важен.
Да създаде локална памет от нов тип за България, в която местните общности да се разпознаят.
Чрез креативно заиграване и естетизиране на част от ежедневието, което „не харесваме”, да ни позволи да започнем да го оценяваме и да ни направи по удовлетворени от родната градска среда.
Да защити пред софиянци значението на наистина споделените пространства.

Primary goal of the initiative is to provoke a debate about the value of this type of urban spaces in Bulgaria and what their future should be.
To give voice to communities for which the market has significance.
To accumulate community memory of a new for Bulgaria local type.
Through creatively playing with and turning into art the daily surroundings we "dislike", to enable us to appreciate our urban environments and feel better about our lives.
To uphold the significance of those truly shared spaces for the people of Sofia.

Facebook страница page
С подкрепата на: Supported by: